Det nye stryg ved Arnumbro ved Kongevej er nu lavet færdig og der er nu fri passage.

 

(Billederne er taget af Claus Warming Ehmsen & Jan Kisendal Sylvester fra Facebook gruppen “Ribe Å – Grusgruppen”)