10 gode råd om genudsætning af fisk

Ved mange af de danske åer er der fangstbegrænsning Fælles er, at når fiskene skal genudsættes, er det vigtigt at kende de gode råd for genudsætning. Følger du disse 10 råd, så overlever næsten 100 % af de genudsatte fisk.

 1. Fisken, der skal genudsættes, bør fightes hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. En lang, udmarvende fight giver fisken mælkesyre chok og stresser hårdt, så den kan dø efterfølgende – også selv om den svømmede fint, da du satte den ud.
 2. Brug ikke gaf ved landing af fisk, som skal genudsættes. Bruger du fangstnet skal det være finmasket og knudefrit eller med gummi netpose. Net og ramme skal være dimensioneret til stor fisk.
 3. Løft ikke fisken ud af vandet, når den er i nettet.
  Afkrogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 4. Du må ikke veje fisk, der skal genudsættes. Husk, at netmasker skader både finner, skæl og slimlag på fisken.
 5. Er fisken afkræftet, så hold den på ret køl med et løst greb om haleroden med den ene hånd  og under bugen med den anden. Vend snuden mod strømmen. Bevæg ikke fisken frem og tilbage. Når fisken selv kan holde sig oprejst og forsøger at svømme væk, kan du slippe den.
 6. Blanke laks og havørreder med løse skæl er mere sårbare overfor håndtering end let farvede og farvede fisk. Vær derfor ekstra påpasselig med afkrogning og berøring, hvis du skal genudsætte blanke laks og havørreder.
 7. Løft i halen skal undgås, da det skader fiskens rygrad. Det kan også presse fiskens indre organer sammen, så de beskadiges, hvis fisken holdes lodret op i luften.
 8. Hav altid en tang med til at afkroge fisken. Den kan også bruges til at klemme modtager ned.
 9. Lav eventuelt mål på din stang med tape eller beviklinger, så du hurtigt kan måle din fisk fra hale til snude i vandet.
 10. Hvis du skal have et foto, skal det tages hurtigt, og hvor fisken er i kontakt med vandet, ikke noget med lange fotosessions, hvor fisken.

Måling og Vejning af fisk !

Laksens hus har lavet denne video, som fortæller hvordan nemt og skånsomt lander, måler, tager trofæfoto og genudsætter fisk.