Nyhedsbreve udsendes til medlemsforeningernes formænd med opfordring til at videreformidle indholdet til foreningernes medlemmer.
Der kan ikke abonneres på nyhedsbrevene. Indholdet er offentligt og må frit citeres med kildeangivelse.
Nyhedsbrevene kan frit læses, downloades eller udskrives fra nedenstående liste.

 

september 2010
december 2012
april 2013
april 2014
februar 2017