Fiske kort over Gels åen.

Ribe Å systemet er laks fredet hele året, dog er Ribe Å systemet tildelt en kvote af laks. Se den aktuelle kvote på www.ribeå.dk , mindstemål 40 cm.

Der er indberetningspligt på laks som er fanget eller genudsat, dette gøres her www.ribeå.dk

Hunde må ikke medtages.


Zoom ind og ud på kortet for at se hvor der må fiskes
lysegrøn streg markere her må der fiskes .

Blå streg markeret på kortet indikere at det er B vand opstrøms .