Lånt Billede 2

Håndter og genudsæt din fisk rigtigt

Der er den seneste tid været meget snak om håndtering af fisk som man ikke skal have med hjem.
Gelså sammenslutningen vil opfordre til at hvis du ikke skal have fisken med hjem følger redningslinjerne for genudsætning af fisk .


Fisken, der skal genudsættes, bør fightes hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. ...  


Brug hånd eller net ved landing af fisk, som skal genudsættes


Afkogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. ...


Hvis du vil fotografere fisken så gør det mens den er i vandet.


Vi henviser til korrekt udsætning.
https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk